Συνεδριακά – Μεταφραστικά Συστήματα

Tech Showcase: Room Conferencing Systems
  • Εκπαίδευση
  • Κοινοβούλια
  • Συναντήσεις
  • Δικαστήρια
  • Συνέδρια

Αναζητάτε συστήματα συσκέψεων μικροφώνου και δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε; Μιλήστε μαζί μας για μια άμεση λύση!

Γιατί χρειάζεστε ένα συνεδριακό σύστημα :

  1. Προσβασιμότητα: Ένα Σύστημα Μικροφώνου διάσκεψης διευκολύνει τη συμμετοχή μιας ευρύτερης ομάδας ομιλητών στη συνάντηση και επιτρέπει σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο να παρακολουθεί τις διαδικασίες (είτε ως παθητικοί ακροατές είτε μετά από το γεγονός μέσω ηχογραφήσεων).
  2. Εξοικονομεί χρόνο συσκέψεων: Ένα συνεδριακό σύστημα εξαλείφει την ανάγκη των ηχείων να ανταλλάσσουν συνεχώς μικρόφωνα, καθώς κάθε ηχείο έχει ένα προσωπικό μικρόφωνο. Αυτό εξοικονομεί χρόνο Είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος μιλά γιατί κάθε μικρόφωνο έχει ένα φως που ανάβει όταν είναι αναμμένο.
  3. Ενεργοποιεί την ερμηνεία γλωσσών: Με πολυγλωσσικές ομάδες, συχνά χρησιμοποιούνται συνεδριακά συστήματα με ταυτόχρονο εξοπλισμό διερμηνείας. Τα μεμονωμένα μικρόφωνα επιτρέπουν την αποστολή της ομιλίας απευθείας στον διερμηνέα, έτσι ώστε να έχει ένα σαφές ηχητικό σήμα για μετάφραση.
  4. Βελτιώνει τη ροή συσκέψεων: Οι έλεγχοι σίγασης, έντασης και ψηφοφορίας του συστήματος επιτρέπουν στον Πρόεδρο να ελέγχει διακριτικά τη σύσκεψη, να αναγνωρίζει τους συμμετέχοντες και να δίνει το λόγο όπου απαιτείται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 37, 26222, ΠΑΤΡΑ
Τηλ: 2610 330 005
email: tigas@tigas.gr

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ